İslam Uygarlığının Oluşumunda Diğer Uygarlıkların Etkisi

İslam Uygarlığının Oluşumunda Diğer Uygarlıkların Etkisi

  •  Müslümanlar, Halife Ömer döneminde Eski Yunan kültürünün devam ettiği kentleri fethetmişler ve eski Yunan felsefesi İslam dünyasını etkilemişti.
  •  Urfa, Harran, Antakya ve İskenderiye gibi kentlerde bulunan bazı yazma eserler Harun Reşit zamanında toplanmış, oğlu Memun zamanında bu eserlerin toplanma çalışmaları devam etmiştir.
  •  Memun Bağdat’ta Beytü’l-Hikme (Hikme Evi) denilen bir kurum kurmuştu. Bu kurumda bir kütüphane, akademi ve çeviri büroları vardı.
  •  Bu dönemde Arapça karşılığı olmayan bazı Yunanca kelimeler Arapçaya girmiş, Aristo ve Eflatun’un eserleri Arapçaya çevrilmiştir. Bu filozofların görüşleri temel alınmakla beraber İslam filozofları yeni görüşler ve eserler ortaya koymuşlardır.
  •  Hint kültürünün İslam uygarlığının gelişmesine etkisi daha çok matematik ve astronomi alanlarında olmuştur. Hint rakamlarını kullanan Müslümanlar; cebir, geometri, trigonometri ve logaritmayı buldular. Ayrıca onlu sayı sistemi Hintlilerden alınarak Müslümanlar tarafından kullanılmıştır.
  •  İran’ın İslam uygarlığına katkısı ise edebiyat ve güzel sanatlar alanında olmuştu. İranlIlar aracılığı ile Arapçaya kazandırılan ilk edebî eser, Kelile ve Dimne’dir. İslam uygarlığı; sanat alanında ise Bizans, İran ve Türk sanatından etkilendi.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)