İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi

İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi

    • Bağdat, Kahire, Şam, Kordaba, bilim merkezleri durumuna geldi. 
    •  Avrupa, İslam dünyasındaki bu gelişmeleri XI. yüzyıldan itibaren Endülüs Emevileri aracılığıyla öğrenmeye başladı. AvrupalIlar Haçlı Seferleri sırasında İslam uygarlığını daha yakından tanıma fırsatı buldular,
    •  ibni Rüşt, Farabi, ibni Sina gibi büyük filozofların görüş ve düşünceleri Avrupa’da uzun yıllar etkisini sürdürdü.Bu düşünceler, Batı’da akılcı düşüncelerin gelişmesinde etkili oldu. 
    • AvrupalIlar teknik alanda da birçok gelişmeyi İslam dünyasından öğrendiler.
    •  Kâğıt yapımı, barut, matbaa, pusula ve dokumacılık bunların başlıcalarıdır. Müslümanlar, sıfırı bularak matematiğin gelişmesine büyük katkıda bulundular. El-Harizmi’nin cebir kitabı Latinceye çevrildi.

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)