Av – Avcı İlişkisi

Av – Avcı İlişkisi

Doğada bir arada yaşayan birçok populasyon vardır. Bu populasyonlar arasında rekabet vardır. Bu nedenle bir ürün bireyleri diğ türü besin olarak kullanabilir.

av_avci_iliskisi

ÖRNEK: Aşağıdaki grafikte, bir gölde, ışık, , besin tuzları miktarı ve fitoplankton yoğunluğunda mevsimlere göre gerçekleşen değişmeler gösterilmektedir.
ornek_001
Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
(Grafikte verilenler dışındaki dikkate alınmayacaktır.)
A) Fitoplankton yoğunluğunun L– R arasındaki değişimi,besin tuzlarının miktarıyla ilişkilidir.
B) Fitoplankton yoğunluğunun S – V arasındaki azalması,sıcaklıkla ilişkilidir.
C) Işık ve sıcaklık, fitoplankton yoğunluğu için her mevsimde sınırlayıcı olmuştur.
D) İlkbaharda besin rekabeti, fitoplankton yoğunluğunda L– M arasındaki azalmaya neden olmuştur.
E) Sonbaharda besin tuzlarının miktarının artması, fitoplankton yoğunluğunun R–S arasındaki artışında  olmuştur.
2004 ÖSS

ÇÖZÜM: Sadece sonbahar ve kış aylarındaki değişim fitoplankton yoğunluğunu etkilemiştir.
Yanıt C

Hayvan Grupları

Hayvanların besin bulma, üreme, yuva kurma, yavru bakımı, tabiat şartlarından korunma, düşmanlardan korunma, avlanma, göç etme gibi amaçlar için bir araya gelerek
oluşturduğu birlikteliğe sosyal grup denir. Sosyal grupta bireyler arasında işbirliği vardır.
Sosyal gruplarda her topluluğun bir lideri vardır, hiyerarşi bellidir.
Sosyal grubu oluşturan bireyler arasında iletişimi sağlayan haberleşme sistemleri vardır

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)