sabit reklam
Oksijensiz solunum

(Anaerob Solunum = Fermantasyon)

 • Organik moleküllerin oksijen kullanılmadan yıkılarak enerji üretilmesine oksijensiz solunum denir.
 • Oksijensiz solunum reaksiyonlarının hepsi sitoplazmada gerçekleşir. Oksijensiz solunum sonucu oluşan son ürünler canlıdan canlıya farklılık gösterir.
 • Bazı bakteriler, maya mantarları, bazı tohumlar, omurgalıların çizgili kasları oksijensiz solunum yapar.

Oksijensiz solunum,
1.
2. Son ürün oluşumu
olmak üzere iki kademede gerçekleşir. Canlılarda gerçekleşen en önemli fermantasyon çeşitleri;

1.
2.

 • Bu iki fermantasyon çeşidinde de ilk önce glikoliz evresi gerçekleşir. Son ürün oluşumu evresinde farklı enzimler görev aldığı için son ürünler de farklı olur.

1. Laktik Asit Fermantasyonu

 • Pirüvik asit, glikolizde oluşan NADH2 lerin hidrojenlerini alarak laktik asite dönüşür. Bu sırada NADH2 ler yükseltgenerek NAD+ a dönüşür.

laktik_asit_fermantasyonu

 • Laktik asit fermantasyonu yoğurt bakterilerinde, oksijen yetersizliğinde omurgalıların çizgili kaslarında gerçekleşir.
 • Çizgili kasta oluşan laktik asitin bir kısmı difüzyonla kana geçerek beyinde yorgunluk merkezini uyarır.
 • Yeterli miktarda oksijen geldiğinde laktik asitin bir kısmı pirüvata dönüşerek oksijenli solunum tepkimelerine katılır.
 • Laktik asitin bir kısmı kana geçerek karaciğere taşınır.
 • Karaciğerde glikoza dönüştürülerek glikojen şeklinde depo edilir.

UYARI: Laktik asit fermantasyonunda CO2 çıkışı olmaz.

2. Etil Alkol Fermantasyonu (Alkolik Fermantasyon)

 • Glikolizde oluşan pirüvatların her birinden 2 CO2 çıkışı sonucu 2 C lu asetaldehit oluşur.
 • NADH2 lerin yükseltgenmesi ile açığa çıkan hidrojenlerin asetaldehite bağlanmasıyla etil alkol oluşur.
 • Etil alkol fermantasyonu sonucu ortamda CO2 miktarı artar.

Etil_alkol_fermantasyonu
Etil_alkol_fermantasyonunun_denklemi

 • Sirke bakterileri etil alkol fermantasyonu sonucu oluşan etil alkolü oksijen varlığında asetik asite dönüştürür.

NOT: Fermantasyonun son ürün evresinde ATP sentezlenmez
 Ortamda pirüvik asit birikimi önlenerek zararlı etkisine karşı canlı korunur.
 NADH2 molekülleri yükseltgenerek NAD molekülünün tekrar tekrar kullanılması sağlanır.
laktik_asit_fermantasyonu_

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)