sabit reklam
Kapalı Tohumlu Bitkilerde Üreme

  • Kapalı tohumlu bitkilerin, tohum taslakları çiçeklerin ovaryumlarında bulunur.
  • Ovaryumda döllenme gerçekleştikten sonra tohum oluşur.
  • Ovaryumlar gelişerek meyveyi oluşturur.
  • Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme vardır. Bazıları tek çenekli (), bazıları çift çeneklidir().
  • Tek çenekliler tek yıllık bitkiler olup, otsu gövdeye sahiptir.
  • Çift çeneklilerde ise tek ya da çok yıllık bitkiler bulunabilir.
  • Bazıları otsu bazıları da odunsu gövdeye sahiptir.
  • Genelde kışın yapraklarını dökerler.

kapali_tohum_

ÇÖZÜM: Kalıtsal kombinasyonların oluşumunda mayoz bölünme ve döllenme etkilidir. Mitoz ise çeşitlilik oluşturmaz. I de mayoz, IV de ise döllenme oluşur.
Yanıt B

ÖRNEK: Bir bitkiden, kalıtsal yapısı ana bitkiyle tamamen aynı olan yeni bir bitki elde etmek için, I. Yumurtasının kendi çiçek tozuyla döllenmesi sonucunda
oluşan zigotu, doku kültüründe geliştirme II. Gövdesinden alınan meristemi, doku kültüründe geliştirme III. Tohumlarını, ana bitkinin yaşama ortamında çimlendirip
geliştirme uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?
A) YalnızI B)YalnızII C)I ve II D) I ve III E) II ve III
1992 ÖSS

ÇÖZÜM: I ve III eşeyli üreme ile ilgili özelliklerdir. Çeşitlilik sağlanmış olur. II ise eşeysiz üreme şeklidir. Bitkinin gövdesinden alınan meristem, doku kültüründe geliştirildiğinde
bitkinin aynısı yeni bir bitki eşeysiz üreme ile elde edilmiş olur.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)