sabit reklam
Ribozom -Endoplazmik Retikulum

 • Zarsız organeller.
 • Yapısında rRNA ve protein bulunur.
 • Ribozomlar farklı büyüklükte iki alt birimden oluşmuştur.
 • Küçük ve büyük alt birim protein sentezi sırasında birleşir.
 • Sitoplazmada serbest halde,  zarı üzerinde, mitokondri ve kloroplast içerisinde bulunur.
 • Virüsler hariç tüm hücreler ribozoma sahiptir ve her hücre ribozomuyla kendi proteinini sentezler.

sitoplazma_001

Endoplazmik Retikulum

 • Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunan kanalcık sistemidir.
 • Yapısı hücre zarına benzer.
 • Kanalcıklar hücre bölünürken kaybolur, daha sonra yeniden oluşturulur.
 • Üzerinde ribozom bulundurana granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayana ise düz yüzlü (granülsüz) endoplazmik retikulum denir.
 • Madde taşınması, sentez ve depolama görevleri vardır.
 • Endoplazmik retikulum  Hücre içi dolaşım sistemi gibi iş görür, iyon ve küçük moleküllerin hücre içinde bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar.
 • Hücrede asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden ayrı ayrı odacıkların içinde oluşmasını sağlar.
 • Hücrenin mekanik etkilere karşı dirençli olmasınısağlar.
 • Zarlar üzerindeki ribozomlarda sentezlenen proteinleri golgi aygıtına taşır ve geçici bir süre depolar.
 • ise yağ sentezi yapan hücrelerde sıkça görülür.
 • Çizgili kasların gevşemesi ve kasılmasında rol oynar.

Endoplazmik_retikulum

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)