Biyolojinin Konusu

Biyolojinin Konusu

 

Biyolojinin kelime anlami, canli bilimidir. “Bio” (canli, yaşam) ve “logos” (bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Canlilarin morfolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerini, çevreleri ile olan ilişkilerini, canlilarin çeşitliliğ
ini, davranişlarini ve yüzüne dağilişini inceleyen pozitif bir bilimdir. Biyoloji günümüzde hizli bir şekilde gelişmekte ve önemi daha iyi anlaşilmaktadir. Biyolojinin tarihsel gelişimine baktiğimizda, bu alandaki çalişmalar Aristo'ya kadar dayanmaktadir. Mikroskobun keşfiyle çalişmalar hiz kazanmiştir. 17. yüzyildan günümüze kadar çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Her bilim insaninin yaptiği çalişmalarin katkisiyla biyolojide büyük bir bilgi birikimi olmuştur. Biyoloji bilimi ilk zamanlarda botanik ve zooloji olmak üzere iki alt bölümde incelenmekteydi. Ancak bilgi birikiminin artmasina bağli olarak birçok alt dali oluşmuştur:

Botanik

Bitkileri inceleyen bilim dalidir.

Zooloji

Hayvanlari inceleyen bilim dalidir.

Mikrobiyoloji

Gözle görülemeyecek kadar küçük, mikroskobik canli-
lari inceleyen bilim dalidir.

Sitoloji

Hücre bilimidir. Canlilarin en küçük yapi birimi olan hücrenin
yapisini ve fonksiyonunu inceler.

Histoloji

Doku bilimidir. Dokularin yapi ve görevlerini inceler.

Genetik (Kalitim)

Kalitsal özelliklerin nesilden nesile nasil aktarildiğini,
canlilarin kalitsal özelliklerini, genlerde meydana gelen
değişiklikleri inceler.

Ekoloji

Çevre bilimidir. Canlilarin birbirleriyle ve çevreleriyle olan
ilişkilerini inceler. Beslenme ilişkileri, madde döngüleri,
küresel isinma, populasyonlar ekolojinin konusudur.

Evrim (Evolüsyon)

Canlilarin kökenlerini ve milyonlarca yil içinde geçirdikleri
değişimleri inceler.

Fizyoloji

Canliyi oluşturan doku, organ ve sistemlerin görev ve işleyişini
inceler.

Moleküler Biyoloji

Bütün canlilarin yapisini moleküler düzeyde inceler.

Örneğ

DNA nin ve RNA nin yapisi

Biyokimya

Canlilarin kimyasal yapisini, hücre ve dokularda meydana
gelen kimyasal değişimleri inceler.

Embriyoloji

Döllenme sonucu oluşan zigottan yeni bir birey oluşuncaya
kadar meydana gelen gelişim evrelerini inceler.

Morfoloji

Canlilarin diş görünüşünü inceleyen bilim dalidir. Bitkilerin
kök, gövde, yaprak gibi kisimlarini hayvanlarin ise
baş, gövde, üyeler gibi kisimlarini inceler.

Anatomi

Canlilarin iç yapisini inceleyen bilim dalidir.

Sistematik (Taksonomi)

Sinişandirma bilimidir. Canlilarin benzer veya farkli özelliklere
göre gruplandirilmasini sağlar.

Mikoloji

Mantarlarin yapi ve özelliklerini inceleyen bilim dalidir.

Entomoloji

Böcekleri inceler.

İhtiyoloji

Baliklari yapilarina göre inceler.

Ornitoloji

Kuşlari inceler.

Parazitoloji

Diğer canlilarin üzerinde hastalik yapan organizmalari
inceler.

Viroloji

Virüslerin yapi ve özelliklerini inceler.

Bakteriyoloji

Bakterilerin yapi ve özelliklerini inceler.

Biyoloji bilgileri kullanilarak endüstriyel amaçli üretim yapi
lir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)