sabit reklam
Hücre Bölünmesinin Evreleri

a.

 • Kromatidler, kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getirirler.
 • Kromozomu oluşturan kromatidler birbirinin kopyası olduğundan “kardeş kromatid” denir.
 • Kardeş kromatidler sentromer bölgesinden birbirine bağlıdır.
 • Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur.
 • Organeller görünmez hale gelir.
 • Sentrozom çiftleri zıt kutuplara çekilerek iğ ipliklerini oluşturur.
 • Mitoz bölünmenin en uzun safhasıdır.

profaz

NOT: Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. İğ ipliklerini sitoplazmada bulunan proteinler oluşturur.

b.

 • Kromozom çiftleri hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler.
 • Kromozomlar sentromer bölgelerinden iğ ipliklerine tutunurlar.
 • Kromozomların en belirgin olarak görüldüğü evredir.
 • Kromozomlar kardeş kromatidlerin kutuplara gitmesini sağlayacak şekilde tek sıra halinde dizilirler.

Metefaz

c.

 • İğ ipliklerinin kısalmasıyla kromozomların kardeş kromatidleri birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekilir.
 • En fazla ATP bu safhada harcanır.
 • Karşılıklı kutuplara çekilen kardeş kromatidler aynı bilgileri taşırlar.
 • Kardeş kromatidler “V” ya da “L” şeklini alarak kutuplara çekilirler.
 • Mitoz bölünmenin en kısa evresidir.

Anafaz

d.

 • Profaz evresinde gerçekleşen olayların tersi gerçekleşir.
 • Kutuplara çekilen kromatidlerin etrafında çekirdek zarı oluşturulur.
 • Endoplazmik retikulum yeniden oluşur.
 • Kromatidler, kromatin iplik haline dönüşmeye başlar.
 • İğ iplikleri kaybolur.
 • Böylece karyokinez (çekirdek bölünmesi) biter, sitokinez (sitoplazma bölünmesi) başlar.
 • Hücrede, kalıtım materyalinin nitelik ve niceliği aynı olan iki çekirdek bulunur.

telofaz

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)