sabit reklam
Hücre zarında meydana gelen yapılar

Bazı hücrelerde hücre yüzeyinde emilim, salgılama, sıvı iletimi gibi olaylarda rol oynayan farklı yapılar bulunur.

Hücrenin serbest yüzeyinde bulunan girinti çıkıntılardır.
Yüzey artışına neden olur. İnce bağırsak yüzeyinde bulunan hücrelerdeki mikrovilluslar besin emilimini arttırır.

Mikrovillus

Kamci_-_Sil
ornek_002

ÇÖZÜM: Nişasta hücre zarındaki porlardan geçemez. Glikoz, su ve iyot hücre zarındaki porlardan geçebilir. M kolundan N koluna nişasta geçemeyeceği için, N kolundaki sıvı rengi
maviye dönüşmez.
Yanıt C

ÖRNEK: Hücre zarından madde alışverişye ilgili olarak,
I. moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması
II. hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması
III. difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması,
IV. moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır?
A) I ve V B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve V
2008 ÖSS

ÇÖZÜM: Moleküllerin derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması aktif taşımadır. Aktif taşımada ATP harcanır.
Hücredeki büyük moleküller ekzositozla dış ortama atılır. Ekzositozda ATP harcanır. Büyük moleküller hücre içine endositozla alınır. Endositozda ATP harcanır. Suyun hipotonik
ortamdan (suyun çok olduğu ortam) hücre içine girmesi osmozdur. Osmoz, difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon pasif taşıma şekilleridir. Pasif taşımada ATP harcanmaz.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)