Hava Kirliliği ve Etkileri

Hava Kirliliği ve Etkileri

 • Atmosferde % 78 azot, % 21 oksijen, % 1 argon, % 0, 3 karbondioksit ve çok az oranda diğer gazlar bulunur.
 • Fosil yakıtların kullanılması, termik santral ve kuruluşlarından çıkan gazlar, egzoz gazları, kükürtlü gazlar,toz, duman havada bulunan gaz oranının bozulmasına neden olmaktadır.
 • Hem bu değişim hem de atmosfere farklı maddelerin karışması sonucu hava kirliliği ortaya çıkmaktadır.
 • Yeryüzüne yansıyan güneş ışınlarının bir kısmı su buharı bir kısmı da CO2 tarafından tutulur.
 • Ekosistemde fosil yakıtların kullanımının artması, ototrof canlıların azalması atmosferde CO2 birikmesine neden olur.
 • CO2 oranı çok arttığında daha fazla ısı tutulduğundan,
 • CO2 tabakası üzerinde sera etkisi yapar. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olmaktadır.

sera_etkisi

 • Bunun sonucunda da buzullar eriyecek, deniz seviyesi artacak, bazı karalar su altında kalacak ve mevsimsel değişiklikler ortaya çıkacaktır.

kutup_ayisi_kuresel_isinma

 • Fosil yakıtların çok kullanılması sonucu atmosferdeki CO2 oranı artar. Ayrıca fosil yakıtların yapısında bulunan kükürt atmosfere verilir.
 • Kükürt oksijen ile birleşerek kükürt dioksiti oluşturur. Kükürt dioksit ve nitrojen oksitlerin yağmur suyu içerisinde çözünmesi sonucu asit yağmurları oluşur.

atmosfer

 • Asit yağmurları toprağın kuraklaşmasına, canlıların yaşama ortamlarının değişmesine ve canlıların yok olmasına neden olmaktadır.

asit_yagmuru

 • Atmosferin dışını örten ve güneşten gelen zararlı ışınları (mor ötesi) filtre eden tabakaya ozon denir.

atmosferin_katlari

 • Oksijen atomları, atmosferin yüksek bölgelerinde oksijen molekülleri ile reaksiyona girerek ozon tabakasını oluşturur.

ozon_olusumu

 • Aerosoller, buzdolapları ve klimalarda kullanılan soğutucular (CFC), binaların ve buzdolapların termik izolasyonunda kullanılan plaka şeklindeki katı poliüreten maddesi,elektronik alanda kullanılan eriticiler ve brom içeren atomlardan oluşan yangın söndürücüleri ozon tabakasının tahrip olmasına neden olur.
 • Hava kirliliği baş ağrısı, halsizlik, kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu, cilt ve akciğer hastalıklarına neden olur.

hava_kirliligi

Hava kirliliğini önlemek iç,

 • Mevcut yeşil alanlar koruma altına alınmalı, yeni yeşil alanlar oluşturulmalı.
 • Fosil yakıtlar yerine doğal gaz kullanılmalı.
 • Sanayi tesislerindeki zararlı gazların atmosfere karışmasını engellemek için arıtma tesisleri kurulmalı.
 • Arabaların egzozuna filtre takılmalı
 • Çöplükler dezenfekte edilmeli
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)