sabit reklam
Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması

Bilim insanları yeryüzünde 10 ile 100 milyon arasında canlı türü yaşadığını düşünmektedir. Bu canlı türlerinin yapıları birbirinden tamamen farklı olmayıp aralarında benzer özellikler de vardır. Yeryüzündeki canlıların hepsini ayrı ayrı incelemek ve tanımlamak imkânsızdır. Bundan dolayı bilim insanları canlılarla ilgili yeterli bilgi edinmek için canlıları gruplara ayırmaktadır. Canlıları özelliklerine göre gruplara ayırma işine sınıflandırma denir.
İki çeşit sınıflandırma yapılmıştır.

1. Ampirik (Suni) Sınıflandırma

M.Ö 350 yıllarında Yunan filozofu Aristo’nun yaptığı sınışandırmadır. Bu sınışandırmanın temeli canlıların dış görünüşünün benzerliğine ve görev benzerliğine dayanır.Bu sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Aristo hayvanları suda, karada ve havada yaşayanlar, bitkileri de otlar, çalılar ve ağaçlar olarak gruplandırmıştır.

Görevleri aynı, embriyonik kökenleri ve anatomileri farklı olan organlardır. Örneğin kanat kuşun ve böceğin uçmasını sağlar. Ancak kuşun kanadı embriyonun mezoderm tabakasından köken alır. Böceğin kanadı ise embriyonun ektoderm tabakasından köken alır.

Analog_Organ

2. Filogenetik (Doğal) Sınıflandırma

Homolog Organ

Dış görünüşleri ve görevler farklı, embriyonik kökenleri ve anatomileri aynı olan organlardır. Yunusun yüzgeci ile yarasanın kanadı homolog organdır. Bu organların görevleri farklıdır. Yüzgeç canlının yüzmesini, kanat ise canlının uçmasını sağlar. Ancak bu organların iç yapıları incelendiğinde kas, kemik, sinir donanımının birbirine benzediği görülür. Kemikler
ve kaslar embriyonun mezoderm tabakasından kökenlenir.

Homolog_Organ

Canlıların sınıflandırılması yapılırken kromozom sayısı dikkate alınmaz. Aynı tür canlıların kromozom sayısı genelde aynıdır. Ancak farklı tür canlıların kromozom sayıları da aynı olabilir. Ayrıca kromozom sayısının fazla olması canlının gelişmişlik derecesi hakkında bilgi vermez.

turlerin_kromozom_sayisi

ornek_002

ÇÖZÜM: Kromozom sayısı sınıflandırmada kullanılmaz. İki farklı türün kromozom sayısı aynı olabilir. Kromozom sayısı canlıların gelişmişlik düzeyini göstermez. Kromozom sayısının fazla olması canlının sistematikteki yerini göstermez.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)