sabit reklam
Mutasyonlar

Mutasyonlar

DNA nın yapısında kendiliğinden ya da ışın, kimyasal madde gibi faktörlerin etkisi ile meydana gelen değişikliğe denir.
Mutasyon üreme hücrelerinin DNA larında meydana gelirse yavru bireylere aktarılır. Vücut hücrelerinin DNA larında meydana gelen mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz. RNA moleküllerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir.

mutasyon

Kromozomdan parça kapması, kromozoma parça eklenmesi ya da kromozomda bir parçanın kopup 180° ters olarak tekrar kromozoma bağlanması kromozomun yapısının değişmesine neden olur.Bu durumda kromozomdan gen kopmuş olur, kromozomda normalde olmayan gen kromozoma eklenmiş olur ya da kromozomun nükleotid dizilimi değişir.

Kromozomun orjinal yapısının değişmesi mutasyona neden olur.

Hücre bölünmesi sırasında kromozomlar birbirinden ayrılmadığında oluşan hücrelerin kromozom sayısı farklı olur. Bazı hücrelerde fazla kromozom bulunurken, bazı hücrelerde eksik kromozom bulunur. Bu durum hücrelerin genetik yapısının farklı olmasına yol açar. Kromozom sayısı fazla olan hücreler bazı karakterlerle ilgili fazla gen taşırken, kromozom sayısı az olan hücrelerde bazı karakterle ilgili gen bulunmaz.

DNA nın eşlenmesi sırasında nükleotidlerin dizilişinde meydana gelen değişiklikler mutasyona neden olur. Replikasyon sırasında bir nükleotidin yerine başka bir nükleotid eklendiğinde genin nükleotid dizilimi değişir.
DNA nın iki ipliği birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir ipliğindeki nükleotid dizilimi bilinirse diğer iplikteki nükleotid dizilimi de bilinir. Bundan dolayı tek iplikte meydana gelen mutasyon onarılabilir. Ancak iki ipliğin aynı noktasında meydana gelen mutasyon onarılamaz.

nokta_mutasyonu

ornek

ÇÖZÜM: ATP nin yapısında adenin bazı, riboz şekeri ve üç tane fosfat vardır. Buna göre K, şekeri deoksiriboz, organik bazı adenin olan nükleotiddir. L, şekeri riboz olan bir nükleotiddir. M ise şekeri riboz, organik bazı adenin olan nükleotiddir. K, DNA da, L ve M ise RNA da bulunur. DNA daki üçlü nükleotid dizisine kod denir.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)