sabit reklam
Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme

  • Hayvanlar aleminde monoploit (haploit) büyüme evresi yoktur.
  • Mayoz ile oluşan (n) kromozomlu hücreler yumurta ve spermdir.
  • Genellikle yumurta ve sperm oluşumu ayrı canlılarda gerçekleşmektedir.
  • Ancak toprak solucanı, istiridye gibi bazı omurgasızlarda her iki hücrenin oluşumu da görülür.
  • Bu canlılara, hermafrodit (erselik) denir. Hermafrodit canlıların bir kısmı kendi kendini dölleyebilir, bir kısmı ise karşılıklı döllenme yapar.

Omurgasız Hayvanlarda Üreme

Üreme organları yoktur. Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür.
Eşeysiz üremeleri tomurcuklanma ile olur. Eşeyli üreme sırasında vücudun bir çok yerindeki hücrelerin bölünerek gamet oluşturduğu görülür.

Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür.
Örneğin
Hidra; tomurcuklanma ile eşeysiz ürer, yumurta ve sperm hücrelerini oluşturarak bunların döllenmesiyle de eşeyli ürer. Deniz anası ve obelia kolonisi gibi canlılarda ise döl almaşı (metagenezle üreme) görülür.

Deniz_Anasinda_Metagenez

 

Rejenerasyonla, eşeysiz olarak üreme görülmektedir.
Planaryanın kopan parçalarının her birinden birbirinin aynısı yeni planaryalar oluşmaktadır.

Hermafrodit canlılardır. Ancak kendi kendini dölleyemez.
Üreme hücreleri karşılıklı olarak, solucanlar arasında yerdeğiştirir. Bu şekilde döllenme sağlanır.
Toprak solucanlarının kendilerini dölleyememesinin nedeni üreme hücrelerinin farklı zamanlarda olgunlaşmasından kaynaklanır.
Toprak solucanlarında ayrıca rejenerasyonla üremede görülebilir.

Ayrı eşeylidirler. Bazı türlerde (karınca, bal arıları…) partenogenez görülür. İç döllenme yaparlar. Yavru gelişimi ise vücut dışında olur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)