sabit reklam
Hücrenin Hayat Devri

Bir hücrenin büyüyüp gelişerek yeni hücreler oluşturması na kadar geçen süreye hücrenin hayat devri denir.
Hücrenin hayat devri bölünme ile bölünmenin dışındaki interfaz evresinden oluşur.

Hucrenin_Hayat_Devri

Hücrenin bölünme için hazırlık geçirdiği evredir. Bu evrede çok hızlı bir büyüme gerçekleşir. mRNA sentezi, protein sentezi, ATP sentezi ve organel sayısı artar. İnterfaz
G1, S ve G2 olmak üzere üç evrede gerçekleşir.
G1 evresi : Mitoz evresinin sonu ile hücredeki DNA nın eşlenmeye başlaması arasında geçen süredir. Bu evrenin uzunluğu hücre çeşidine göre bir kaç dakika, bir kaç saat, birkaç gün ya da birkaç hafta olabilir. Bu evrede ribozomlar ve diğer organeller çoğaltılır. Hücre bölünmesi için gerekli proteinler ve ATP sentezlenir. Özellikle iğ iplikleri için gerekli proteinler bu evrede hazırlanır.
S evresi : G1 evresinin sonundan G2 evresinin başlamasına kadar geçen süredir. Bu evrede DNA eşlenir. DNA miktarı iki katına çıkar. S evresi geçirmeyen hücre bölünmez.
G2 evresi : S evresini izler. Bölünme sırasında kullanılan enzimler, proteinler ve ATP sentezlenir.

kromatin_ipligi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)