Biyotik Faktörler (Canlı Faktörler) – Ototrof Canlılar (Üreticiler)

Biyotik Faktörler (Canlı Faktörler)

Çevrenin canlı faktörleri beslenme şekillerine göre sınıflandırılır.

biyotik_faktorler

Ototrof Canlılar (Üreticiler)

İnorganik moleküllerden organik molekül sentezleyerek kendi besinlerini üreten canlılara ototrof (üretici) canlı denir.
Bu canlılar besin sentezlerken kullandıkları enerji çeşidine göre iki grupa ayrılır.

a. Fotoototrof Beslenme

İnorganik moleküllerden organik molekül sentezlerken gerekli olan enerji ışıktan sağlanıyorsa bu olaya fotosentez, bu olayı gerçekleştiren canlılara ise fotoototrof canlılar denir.
Fotosentetik canlılar ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirirler. Fotosentez yapan canlılarda ışığı absorblayan klorofil molekülü bulunur. , - algler ve bazı bakteriler fotosentez yaparlar.
Mavi_–_Yesil_alglerde_fotosentez
Fotosentez yapan canlılarda;
Klorofil taşıma,
Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme,  Karbondioksiti karbonhidrat yapısına katma ortak özelliklerdir.

b. Kemoototrof Beslenme

Organik madde sentezi için gerekli olan enerji inorganik maddelerin (CH4, H2S, NH3, Fe gibi) oksitlenmesinden sağlanıyorsa, bu olaya kemosentez, bu olayı gerçekleştiren canlılara ise kemoototrof canlı denir.  Kemosentez sadece bazı bakterilerde gerçekleşir. Örneğin nitrit, nitrat, sülfür bakterileri kemosentez yapar. Topraktaki bitki ve hayvan artıklarının ayrıştırılması sonucu NH3 (amonyak) açığa çıkar. Bu azottan bitkilerin faydalanabilmeleri için nitrit bakterilerinin NH3 ü, NO2 (nitrit) haline dönüştürmeleri gerekir. Bu arada bir miktar enerji açığa çıkar. Nitrat bakterileri de HNO2 yi oksitleyerek HNO3 (nitrat) haline dönüştürür. Bu sırada açığa çıkan enerji inorganik maddelerden organik madde sentezinde kullanılır.

organik_madde_sentezi

NOT: Kemosentetik canlılarda klorofil bulunmaz.
NOT: Tüm ototroflar›n karbon kayna¤› CO2 dir.

 

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)