Ekoloji

Ekoloji

 • Organizmaların birbirleri ile ve yaşadıkları çevre ile ilişkilerini inceleyen dalına ekoloji denir.
 • Canlı ile yaşadığı ortam arasında ve enerji alışverişi vardır.
 • Bitkilerin ve CO2 kullanarak ürettiği besin ve O2 yi hayvanlar solunumda kullanarak CO2 ve su oluşturur. Bu şekilde gerçekleşen alışveriş doğada madde dörgüsünde rol oynar.

Ekoloji İle İlgili Terimler

Tür

 • Ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller verebilen, benzer özellikleri olan canlılara tür denir.

Populasyon

 • Belli bir alanda yaşayan ve aynı türden bireylerden oluşan topluluğa denir.
 • Bir populasyon kendi kendine yeterli değildir.
 • Bir populasyonu oluşturan bireylerin türü aynı olduğu için beslenme şekilleri de aynıdır.
 • Aynı türden bireylerin protein, enzim ve gen yapıları farklılık gösterir.

Örneğin
Ankara'nın tiftik keçisi.

Komünite

 • Bir bölgede yaşayan ve farklı populasyonladan oluşan topluluktur.
 • Komüniteler kendi kendine yeten birlikteliklerdir.
 • Komüniteyi oluşturan canlılar farklı tür oldukları için farklı beslenme şekilleri görülür

Habitat

Bir canlının kalıtsal yapısına uygun olarak yaşadığı yerdir.
Bir habitatta birden fazla canlı türü yaşayabilir. Habitat bir orman, çürümüş bir odun kütüğü ya da bağırsak olabilir.

Baskın Tür

Bir komünitede sayı ve faaliyet bakımından göze çarpan en belirgin organizmadır.

Ekolojik Niş

Bir organizmanın ekosistemdeki işlevi yani statüsüdür.
Biyolojik olarak ne yaptığı, görevinin ne olduğudur.
Örneğin
Toprakta farklı türden bakteriler yaşar. Bunların hepsi aynı habitata sahip olmasına karşın, bir kısmı, topraktaki azotun atmosfere dönmesini sağlar. Bir kısmı ise ölmüş ve çürümekte olan organizmalar üzerinde beslenerek tamamen farklı bir ekolojik nişe sahip olur.

Biyosfer

Yeryüzünde canlıların yaşadığı yerdir.
Okyanus derinliklerinden yeryüzünün 10.000 m yüksekliğine kadar olan atmosfer tabakasında canlılara rastlanır.

Ekosistem

Komünite ve cansız ortam birlikte ekosistemi oluşturur.

Ekoton

Birbirine zıt iki komünite arasındaki geçiş bölgesidir. Tür çeşitliliği bakımından zengindir.

Süksesyon

Baskın türün yerini zamanla başka bir baskın türün almasıdır.

Flora

Belirli bir bölgede yaşayan bitki topluluğudur.

Fauna

Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğudur.

Ekolojik Faktörler

Canlının yaşadığı ortamda canlıyı etkileyen öğelere ekolojik faktör denir.

Ekolojik_Faktorler

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)