Fotosentez

Fotosentez

Ekosistemdeki bütün canlıların enerji kaynağı doğrudan veya dolaylı olarak güneştir. Fotosentetik canlılar güneş enerjisinden doğrudan yararlanırlar ve kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Heterotrof canlılar da fotosentetik canlılarla beslenerek dolaylı yoldan güneş enerjisinden yararlanmış olurlar.
Fotosentez ışık enerjisi kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesidir.

fotosentez

Fotosentez klorofili olan canlılarda gerçekleşir. Klorofil molekülü fotosentez yapabilen prokaryot canlılarda sitoplazmada, ökaryot canlılarda ise kloroplastta bulunur.
Fotosentez prokaryotlardan mavi– alglerde ve ı bakterilerde, ökaryotlardan öglena gibi bazı protistlerde ve yeşil bitkilerde gerçekleşir.

fotosentez_olusumu

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)