Biyoloji 1

Kemosentez

Kemosentez

Kemosentez Bazı ototrof canlılar besin üretimi için gerekli olan enerjiyi güneşten sağlayamazlar. Bu canlılar inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlerler. Bu olayı gerçekleştiren canlılara kemosentetik canlılar, bu olaya kemosentez denir. Kemosentez yapan canlılarda klorofil bulunmaz. Kemosentez için ışığa ihtiyaç olmadığından gece–gündüz gerçekleşir. Kemosentez sadece bazı bakterilerde gerçekleşir. Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, […]

Bakterilerde Fotosentez

Bakterilerde Fotosentez

Bakterilerde Fotosentez Bakteriler prokaryot yapıda oldukları için kloroplastları yoktur. Fotosentez yapan türlerde klorofil sitoplazmada bulunur.  Mor bakteriler ve yeşil sülfür bakterileri anaerob solunum yapan fotosentetik bakterilerdir. Oksijen bu bakterilerde zehir etkisi yapar. Bundan dolayı fotosentezde H2O kullanmazlar. Hidrojen kaynağı olarak H2S veya H kullanırlar. NOT: Fotosentezde kullanılan hidrojen kaynağına bağlı olarak açığa çıkan yan ürünler de farklı olur.

Fotosentez ile İlgili Deneyler

Fotosentez ile İlgili Deneyler

Fotosentez ile İlgili Deneyler 1.CO2 nin Etkinliği İçinde KOH bulunan deney kabı, içinde yeşil bitki ve Ba(OH)2 bulunan deney kabına şekildeki gibi cam boru ile bağlanarak hazırlanan düzenekteki yeşil bitki bir süre sonra ölür. 1. kaptaki KOH dışardan giren havadaki CO2 yi, 2. kaptaki Ba(OH)2 de bitkinin solunum sonucu ürettiği CO2 yi tutar. Bitki, fotosentezde kullanacağı CO2 olmadığı için besin üretemez. […]

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler Fotosenteze etki eden faktörler normal değerde olduğunda fotosentez normal hızda gerçekleşir. Fotosentezin hızını fotosenteze etki eden faktörlerden en düşük miktarda olanı belirler. Buna minimum yasası denir. Örneğin ortamdaki ışığın şiddeti düşükse, diğer faktörler ne kadar fazla olursa olsun, fotosentez hızını ışık şiddeti belirler. Fotosentez hızını etkileyen faktörler çevresel ve kalıtsal faktörler olmak üzere iki grupta […]

Fotosentezin Son Ürünleri

Fotosentezin Son Ürünleri

Fotosentezin Son Ürünleri Fotosentezin ürünü olan glikoz hem solunum reaksiyonlarında kullanılır, hem de çeşitli reaksiyonlarla başka organik moleküllere dönüşür.  Glikoz disakkaritlerin ve polisakkaritlerin yapısına katılır. PGAL ve şeker fosfat bileşiklerinden yağ asiti, gliserol,aminoasit, vitamin ve hormon gibi organik moleküller sentezlenir. Bu işlem kloroplastlarda gerçekleşir.

Fotosentezin Evreleri

Fotosentezin Evreleri

Fotosentezin Evreleri Fotosentez, tek kademede gerçekleşen büyük bir reaksiyon değildir. Bazıları ışığa doğrudan bağımlı olan, bazıları da dolaylı olarak ışığa bağımlı olan iki kademede gerçekleşir. Bu kademelerden 1. si aydınlık evre, 2. si ise karanlık evredir. Fotosentez ışık enerjisinin soğurulmasıyla başlar. Fotosentezde iki önemli olay vardır. Bunlardan birincisi aydınlık evrede gerçekleşen ışık enerjisinin kimyasal enerjiye çevrilmesi, ikincisi de karanlık […]

Kloroplastın Yapısı – Klorofilin Yapısı

Kloroplastın Yapısı – Klorofilin Yapısı

Kloroplastın Yapısı  Kloroplast ökaryot hücrelerde fotosentezin gerçekleştiği organeldir.  Çift zarlıdır.  Stroma ve grana olmak üzere iki bölümü vardır.  Klorofil, iç kısımdaki grana denilen lamelsi yapılarda bulunur.  Kloroplastta granaların bulunduğu sıvı kısma ise stroma denir.  Stromada DNA, RNA, ribozom, enzimler ve mineraller vardır. Klorofilin Yapısı Klorofil kloroplasta yeşil renk veren moleküldür. Işık enerjisini soğurur. […]

Fotosentez

Fotosentez

Fotosentez Ekosistemdeki bütün canlıların enerji kaynağı doğrudan veya dolaylı olarak güneştir. Fotosentetik canlılar güneş enerjisinden doğrudan yararlanırlar ve kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Heterotrof canlılar da fotosentetik canlılarla beslenerek dolaylı yoldan güneş enerjisinden yararlanmış olurlar. Fotosentez ışık enerjisi kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesidir. Fotosentez klorofili olan canlılarda gerçekleşir. Klorofil molekülü fotosentez yapabilen prokaryot canlılarda sitoplazmada, ökaryot canlılarda ise kloroplastta bulunur. Fotosentez prokaryotlardan mavi–yeşil […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)