Kemosentez

Kemosentez

  • Bazı ototrof canlılar besin üretimi iç gerekli olan enerjiyi güneşten sağlayamazlar.
  • Bu canlılar inorganik maddelerin oksidasyonu ile çığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik sentezlerler.
  • Bu ı gerçekleştiren canlılara kemosentetik canlılar, bu olaya kemosentez denir.
  • Kemosentez yapan canlılarda klorofil bulunmaz.
  • Kemosentez için ışığa ihtiyaç olmadığından gece–gündüz gerçekleşir.
  • Kemosentez sadece bazı bakterilerde gerçekleşir.
  • Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, kükürt bakterileri, demir bakterileri kemosentez yaparak besin üretirler.

nitrit_bakterileri

nitrat_bakterileri

NOT: Kemosentez sitoplazmada gerçekleşir. Kemosentez reaksiyonlarında besin sentezi sonucu açığa çıkan O2 atmosfere verilmez, inorganik maddenin oksitlenmesi için kullanılır.
Kemosentetik bakterilerden bazıları Fe++ yi, bazıları H2 yi, bazıları da CH4 ü oksitleyerek enerji üretirler.

Fotosentez-_Kemosentez

ornek_fotosentez

ÇÖZÜM: Devirli fotofosforilasyonda, klorofilden ayrılan e– tekrar klorofile döner. ETS görev yapar. Işık enerjisi ile ATP sentezlenir. ATP sentezi ferrodoksin ve sitokromun yükseltgenmesi sırasında gerçekleşir.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)