Kemosentez ile etiketlenmiş başlıklar

Kemosentez

Kemosentez Bazı ototrof canlılar besin üretimi için gerekli olan enerjiyi güneşten sağlayamazlar. Bu canlılar inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlerler. Bu olayı gerçekleştiren canlılara kemosentetik canlılar, bu olaya kemosentez denir. Kemosentez yapan canlılarda klorofil bulunmaz. Kemosentez için ışığa ihtiyaç olmadığından gece–gündüz gerçekleşir. Kemosentez sadece bazı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)