Populasyonun Taşıma Kapasitesi

Populasyonun Kapasitesi

Belirli şartlar altında bölgede yaşayan herhangi bir türe ait bulunabilecek maksimum birey sayısına populasyonun taşıma kapasitesi denir.Bir populasyonda birey sayısının hızla artmasını engelleyen biyolojik fiziksel faktörlere çevre direnci denir. Açlık, hastalık, rekabet, yoğunluk, iklim vb. faktörler çevre direncini oluşturur.

ÖRNEK: Bir ekosistemdeki bir populasyonun,
I. kullandığı besin miktarının ortamda artması,
II. kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması,
III. rekabete girdiği türlerin ortamda azalması
etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıma kapasitesini artırır?
A) YalnızI B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
2002 ÖSS
ÇÖZÜM: Bir populasyonda bulunabilecek en fazla birey sayısı populasyonun taşıma kapasitesidir. Besin miktarının artması, rekabetin azalması populasyonda birey sayısının artmasına neden olur.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)