sabit reklam
Bakterilerde Üreme

Bakterilerde eşeyli ve eşeysiz olmak üzere, iki çeşit üreme görülür.

a.

Belirli bir büyüklüğe erişen bakteriler mitoz bölünmeye benzeyen bir bölünme ile bölünerek birey sayısını arttırırlar. Bakterilerin bölünmesi, uygun sıcaklılık, yeterli besin ve su bulunan ortamda her 20 dakikada bir gerçekleşir. Böylece bakteri sayısı geometrik dizi şeklinde artar. Bakteri populasyonundaki artış bakterilerin kendi faaliyetleri ile durdurulur. Ortamdaki besin miktarının azalması, bakterilerin metabolizması sonucu oluşan ve ortama verilen etil alkol, asit gibi maddeler bakteri üremesini sınırlandırır.

bakterilerde_ureme

ornek_bakteri

ÇÖZÜM: Grafiğe göre bakteri sayısı düzenli bir şekilde artmaktadır. O halde, bakterinin bulunduğu koşullar optimumdur ve değişmemiştir.
Yanıt C

b.

Bakterilerde eşeyli üreme şekli konjugasyondur. Konjugasyonda aynı tür iki bakteri arasında gen transferi olmaktadır.
Bir bakteriden diğerine gen geçişi, bakteriler arasında kurulan sitoplazmik köprü aracılığı ile olur. Bu olay sonucu bakterilerin genetik yapısı değişir. Böylece konjugasyonla genetik çeşitlilik sağlanmış olur. Bakterilerde konjugasyon sonucu birey sayısı artmaz.

Bakterilerde_Eseyli_ureme

bakteri

Bakteriler arasında gerçekleşen gen alışverişi bakterilerin ortam şartlarına daha dayanıklı olmasını sağlar. Bakterilere karşı kullanılan antibiyotikler bilinçsiz kullanıldığında, bakteriler bu antibiyotiklere karşı direnç kazanır.

bakterilerde_ureme_001

ÇÖZÜM: Penisilin antibiyotiği bakterilerin üremesini engelleyen ve onları öldüren bir antibiyotik çeşidir. Bu antibiyotiğin eklendiği I. kapta bazı bakterilerin yaşamını sürdürmesini bunların ölen bakterilerden farklı kalıtsal özelliklere sahip olduklarını gösterir. Bu bakterilerin II. kapta da yaşamaları, III. yargının doğru olduğu gösterir.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)