sabit reklam
Bitkiler Alemi

 • Çok hücreli canlılardır.
 • Hücre zarının etrafında selülozdan oluşan hücre çeperi vardır.
 • Kloroplastları vardır.
 • Ototrof beslenirler. Fotosentez yaparlar.
 • Depo karbonhidratı nişastadır.
 • Pasif hareket ederler.
 • Çiçeksiz ve olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

bitkiler_alemi

 

1. Çiçeksiz (Tohumsuz) Bitkiler

 • Nemli yerlerde yaşarlar.
 • Gerçek kök, gövde ve yaprakları yoktur.
 • Çiçek, tohum ve meyve taşımazlar.
 • Çoğalmaları metagenez (döl alması) ile olur. Metagenez, eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesidir.
 • Damarsız ve damarlı olmak üzere iki grupta incelenirler.

a.

 • Su kenarında, nemli duvar diplerinde, orman zeminlerinde,taş ve toprak yüzeylerinde yaşarlar.
 • Gerçek kök bulunmaz.
 • Topraktan su almasını sağlayan köksü uzantılara rizoit denir.
 • Bitkinin diğer kısımları osmozla ortamdan su alır.
 • İletim demetleri yoktur.
 • Klorofilleri vardır. Fotosentez yaparlar.
 • Metagenezle çoğalırlar.
 • Karayosunları, su yosunları ve ciğer otları damarsız çiçeksiz bitkilerdir

bitkiler

b.

 • Çiçeksiz ve tohumsuz kara bitkileridir.
 • İletim demetleri vardır.
 • Kök, gövde ve yaprakları basit yapılıdır.
 • Fotosentez yaparlar.
 • Metagenezle çoğalırlar.
 • Eğrelti otu damarlı çiçeksiz bitkidir

Egrelti_otu

2. Çiçekli (Tohumlu) Bitkiler

 • Gerçek kök, gövde, yaprak ve çiçeği olan bitkilerdir.
 • Organik ve inorganik madde taşıyan iletim demetleri vardır.
 • Çiçek üreme organıdır.
 • Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. Eşeysiz üreme vejetatif olarak gerçekleşir.
 • Çiçekli bitkiler tohumları taşıyan karpellerin açık veya kapalı oluşuna göre iki alt bölümde incelenir.

a. Açık Tohumlu Bitkiler

 • Her zaman yeşil kalan, iğne yapraklı ağaç ve çalılardır.
 • Tohum taslağı ve tohum üzerinde herhangi bir örtü yoktur.
 • Çiçekleri kozalak halindedir.
 • Çiçekler tek eşeylidir. Erkek ve dişi çiçek olarak ayrılmışlardır.
 • Meyve oluşumu yoktur
 • Tozlaşma ve döllenme olduktan sonra gelişen tohum,dişi kozalak pulunun üstünde, dişi kozalak puluna yapışık olarak gelişir.
 • Kozalak pulları ile birlikte tohumlar düşer. Tohumların çimlenmesiyle yeni bitki oluşur.
 • Kozalaklı bitkiler kambiyuma sahiptirler.
 • İletim demetleri vardır.
 • Odunsu bitkilerdir

bitkiler_alemi_001

b. Kapalı Tohumlu Bitkiler

 • Üreme organı çiçektir.
 • Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur.
 • Kışın yapraklarını dökerler.
 • Odunsu ve otsu türleri vardır.
 • Tohum taslakları ovaryum içinde bulunur.
 • Tohum taslaklarının döllenmesiyle tohum oluşur. Yumurtalıktan da meyve oluşur.
 • Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme gerçekleşir.
 • İki spermden birinin yumurtayı döllemesiyle embriyo oluşur. Diğer spermin polar çekirdekleri döllemesiyle endosperm (besi doku) oluşur.
 • Kapalı tohumlu bitkiler, embriyodaki çenek yaprak sayısına göre monokotiledonlar (tek çenekliler) ve dikotiledonlar (çift çenekliler) olmak üzere iki gruba ayrılır.
Tek Çenekli Bitkiler (Monokotiledonlar)
 • Genellikle paralel damarlıdırlar, yaprak sapı bulunmaz.
 • Saçak köklüdürler
 • Kambiyum bulunmaz, kapalı demetlidirler.
 • Enine kalınlaşma görülmez.
 • Gövdede iletim demetleri dağınıktır.
 • Tek yıllıktırlar.
 • Tohumlarında tek çenek vardır.
 • Çiçekteki taç yaprakları 3 ün katı şeklindedir.

Örnek
Buğday, Arpa, Mısır.
bugday

Çift Çenekli Bitkiler (Dikotiledonlar)
 • Genellikle ağsı damarlıdırlar, yaprak sapları vardır.
 • Kazık köklüdürler.
 • Kambiyum bulunur. Enine kalınlaşma vardır.
 • Gövdede iletim demetleri düzenli sıralıdır.
 • Çok yıllıktırlar.
 • Tohumlarında çift çenek vardır.
 • Çiçekteki taç yaprakları 4 ün katı şeklindedir.

Örnek
şeftali, elma, armut, erik, ceviz

cift_cenekli_bitkiler

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)