Fosfor Devri

Fosfor Devri

  • Fosfor nükleik asit (DNA ve ), fosfolipit ve ATP moleküllerinin yapısında bulunur.
  • Ayrıca kemik ve dişlerin yapısına katılır.
  • Doğadaki fosfor kaynağı fosfatlı kayaçlardır.
  • Fosfat atmosferde gaz halinde bulunmaz. Bundan dolayı döngüsü azot ve karbon döngüsünden farklı olur.
  • Fosfor denizden karaya, karadan da denize taşınır.
  • Karadaki fosfatlı kayaçlarda bulunan fosforun bir bölümü şınarak suya geçer ve çözünür.
  • suda çözünmüş inorganik fosfatı alır ve organik fosfata dönüştürür.
  • Fosfat beslenme yoluyla tüketicilere geçer.
  • Bitki ve hayvanların organik artıkları ve ölü organizmaların saprofitler tarafından ayrıştırılması sonucu fosfor bileşikleri tekrar toprağa karışır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)