Çevre Kirliliği

 • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan çevre kirliliği ekosistemlerin devamlılığını sağlayan dengenin bozulmasına neden olur.
 • Çevre kirliliği ekosistemde görev yapan türlerin yok olmasına neden olmaktadır.
 • Çevre kirliliği geçici ve kalıcı olmak üzere iki çeşittir.

a. Geçici kirlenme

 • Canlıların boşaltım artıkları ya da ölü organizmaların neden olduğu kirliliktir. Ekosistemde birikmeden saprofitler tarafından ayrıştırılır.

b. Kalıcı kirlenme

  • Çevrede uzun süre bozulmadan kalan plastikler, böcek öldürücü ilaçlar, civa, kurşun gibi maddelerin neden olduğu kirliliktir.
  • İnsanların neden oldukları çevre kirliliği beş grupta toplanır.

Su Kirliliği ve Etkileri

 • Su bütün canlıların metabolizmaları için gerekli olan yaşam kaynağıdır. İçme suyunun bozulması canlı yaşamını tehlikeye atar.
 • Evsel ve endüstriyel ıkların arıtılmadan suya boşaltılması, tarım ilaçlarının suya karışması suları kirletmektedir.
 • Bunun sonucu olarak da bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmakta, canlıların ölmesi sonucu canlı çeşitliliği azalmaktadır.
 • Akaryakıt, yağ ve petrol gibi maddelerin suya karışması su ve atmosfer arasındaki oksijen döngüsünün bozulması na neden olmaktadır. Çünkü bu maddeler oksijenin suya karışmasını önlemektedir. Bunun sonucu olarak da oksijen bulamayan canlılar ölmektedir.

pislik

 • Tarımda gübre kullanımı bilinçli olarak yapılmazsa, gübre içinde bulunan nitratlar suda çözünür ve yağmurlarla birlikte nehirlere dolar. Bu maddeler alglerin doğal büyüme dengesini bozar ve alg sayısının aşırı artmasına neden olur.
 • Alglerin su yüzeyini kaplaması sonucu güneş ışığı derinde yaşayan bitkilere ulaşamaz. Bu durum bitkilerin ölmesine neden olur. Ölü organizmaları besin olarak kullanan bakterilerin sayısı artar. Bakterilerin aşırı artışı sudaki oksijen oranının azalmasına neden olur. Oksijen yetersizliği sonucunda da oksijenli solunum yapan canlılar ölür. Bu olaya ötrofikasyon denir.

otrofikasyon

su_kirliligi

Su kirlilğini önlemek için,

 • Sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurulmalı
 • İçme suyu kaynaklarının yakınlarına yerleşim yeri kurulmamalı
 • Endüstriyel atıkların arıtılması için tesisler kurulmalı
 • Doğada parçalanması zor olan plastik, deterjan gibi maddeler kullanılmamalı
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)