sabit reklam
Çoklu Doğumlar

 Zigotun bölünmesiyle oluşan blastomerlerin birbirinden ayrılması sonucu iki birey oluşumu gerçekleşir. Oluşan yavru bireyler genetik özellikler bakımından aynıdır. Kan grubu, cinsiyetleri, DNA larının nükleotid dizilişi gibi… Bir yumurta ve bir spermin döllenmesiyle oluşmuşlardır. Anne karnında tek bir plasentadan beslenirler.

Tek_yumurta_ikizi

Çift (Ayrı) Yumurta İkizleri

 Aynı anda iki farklı yumurtanın iki farklı spermle döllenmesi sonucu oluşan iki zigottan meydana gelirler.  Genotip ve fenotipleri farklı zamanlarda doğan iki kardeşinki gibi farklılık gösterir. Cinsiyetleri aynı ya da farklı olabilir.  Anne karnında her bir zigot farklı plasentadan beslenir.
cift_yumurta_ikizi

ornek

ÇÖZÜM: I ve II tek yumurta ikizleridir. Bu nedenle genetik özellikleri tamamen aynıdır. Kan grubu cinsiyetleri aynıdır. Ancak I ve III yada II ve III farklı yumurta ve spermlerin döllenmesiyle oluştuğundan genetik özellikleriyle ilgili kesin bir yorum yapılamaz.
Yanıt A

ORNEK_001

ÇÖZÜM: Amniyon sıvısı sürüngen, kuş ve memelilerde bulunur.Embriyoyu darbelere karşı korur. Vitellus kesesi embriyonun besin ihtiyacını karşılar. Plasentalı memelilerde embriyonun besin ihtiyacı plesenta aracılığı ile karşılandığı için bu canlılarda vitellus kesesi bulunmaz. Allantoyis embriyonun boşaltım organı olarak görev yapar. Balıklarda, kurbağalarda ve memelilerde bulunmaz. Kabuk dış döllenme yapan balık ve kurbağa yumurtalarında bulunmaz. Koryon zarı bütün omurgalıların yumurtasında bulunur.

Yanıt E

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)