sabit reklam
Canlılar

canlilarin_siniflandirilmasi

Hücre yapılarına göre canlılar prokaryot ve ökaryot almak üzere ikiye ayrılır.

1.

Çekirdek zarı ve zarla çevrili organelleri yoktur. DNA ları sitoplazmada dağınık olarak bulunurlar. Sitoplazmada bulunan tek organel ribozomdur. Monera alemindeki canlılar prokaryot yapıdadır.

2.

Çekirdek zarı ve zarla çevrili organelleri vardır. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot yapıdadır.

Prokaryot yapıda canlıların bulunduğu alemdir. Mavi yeşil algler ve bu alemde yer alır.

1.

Tek hücre ya da koloni şeklinde yaşayan canlılardır. Bazıları ipliksi yapıdadır.Hücre zarının etrafında hücre çeperi vardır. Hücre çeperiselüloz ve pektin maddelerinden oluşur. Ayrıca çeperin etrafında hücrenin salgıladığı müsilaj bulunur. DNA molekülü sitoplazmada bulunur.Ribozom dışında organelleri yoktur.Sitoplazmada yeşil renk veren klorofil, mavi renk veren
fikosiyanin pigmentleri bulunur.Mavi – yeşil alglerde eşeyli üreme görülmez. Eşeysiz olarak sporla çoğalırlar. Mavi – yeşil algler fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler. Ayrıca mantarlarla birlikte mutualist yaşam şekli olan likenleri oluştururlar. Havanın serbest azotonu tutarak toprağı verimli hale getirirler. Mavi – yeşil algler özellikle nemli topraklarda, kayalardave sularda yaşarlar. Mavi – yeşil alglere nostoc, gleocapsa ve ascillatoria örnek verilebilir.

nostoc

2. Bakteriler

Prokaryot hücre yapısına sahiptirler.Çekirdek ve mitokondri, endoplazmik retikulum gibi zarla çevrili organelleri yoktur. DNA sitoplazmada bulunur. Sitoplazmada DNA nın yoğun olarak bulunduğu bölgeye nükleoid denir. Çok sayıda ribozom sitoplazmada serbest olarak bulunur. Bakterilerin hücre zarının etrafında hücre çeperi vardır. Bakteri hücre çeperi bitkilerdekinden farklı olarak protein, karbonhidrat ve yağ moleküllerinden yapılmıştır. Bazı bakterilerde hücre çeperi dıştan kapsül denilen koruyucu bir yapı ile sarılıdır.

Oksijenli solunum yapan bakterilerde, hücre zarının kıvrımlarından oluşmuş mezozom adı verilen yapılar bulunur. Mezozomda oksijenli solonumla ilgili enzimler bulunur.
Bazı bakteriler aktif, bazı bakteriler ise pasif hareket eder.Aktif hareket eden bakterilerde hareketi sağlayan kamçı bulunur

prokaryot_hucre

Bakteriler haploid (n) kromozomludur. Mayoz bölünme geçiremezler. Bazı bakteriler olumsuz koşullarda endospor meydana getirerek canlı kalabilirler. Endospor bakterinin dayanıklı bir zarla çevrilmesiyle oluşmuştur. Kuraklığa, donmaya, yüksek sıcaklığa karşı dirençlidirler. Ortam koşulları normal duruma döndüğünde endosporlar yeniden bakteriyi oluştururlar. Bundan dolayı, endospor oluşturma bakterilerin üreme şekli değildir. Bakterilerinin olumsuz şartlara direnmesini ve türün devamlılığını sağlar.
endospor_olusumu

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)