Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Biyoloji canlı bilimidir. Canlılar çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal olaylardan etkilenirler. Bu yüzden biyoloji bilimi kimya, fizik, matematik, coğrafya, , paleontoloji, antropoloji gibi bilimlerden faydalanır. Ayrıca biyoloji bazı konularda bu bilimlere katkıda bulunur.

Örnek Sorular

Aşağıda bazı bilim dallarının tanımları verilmiştir.
– Canlıyı oluşturan sistemlerin işleyişini inceler.
– Klonlama yöntemiyle istenilen özelliklere sahip
üretilmesine çalışır.
ı inceler.
– Canlıların dış yapısını inceler.
Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin tanımı yukarı-
da verilmemiştir?

A) Biyoteknoloji B) Fizyoloji C) Ornitoloji
D) İhtiyoloji E) Morfoloji
Çözümlü Örnek Sorular
Fizyoloji canlıyı oluşturan sistemlerin işleyişini inceler.
Biyoteknoloji klonlama yöntemiyle istenilen özelliklere
sahip bitkiler üretilmesine çalışır.
Ornitoloji kuşları inceler.
Morfoloji ise canlıların dış yapısını inceler.
İhtiyoloji balıkları inceler.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)