Oksijen Döngüsü

Oksijen Döngüsü

  • Oksijenli solunum yapan canlılarda metabolizmanın devamı için mutlaka gerekli olan bir gazdır. Ayrıca odun, kömür gibi maddelerin yanması sırasında da oksijen tüketilir.
  • Atmosferin % 21 i, hidrosferin % 5 i oksijendir.
  • Doğadaki oksijenin kaynağı fotosentezdir.
  • Ozon molekülünün yapısında da oksijen bulunur.

atmosferdeki_oksijen_miktari

ÖRNEK: Kapalı bir ekosistemde oksijen üretim miktarının t1 süresi sonunda azaldığı; aynı süre içinde, besinlerini farklı yollarla elde eden canlı gruplarının birey sayılarında değişmeler olduğu gözlenmiştir. Bu değişmeleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi, ortamda oksijen üretim miktarındaki azalmanın nedenini açıklar?
ornek

ÇÖZÜM: Solunum ve fotosentez doğadaki oksijen ının sabit kalmasını sağlar. Fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen solunum reaksiyonlarında kullanılır. Buna göre t1 süresi sonunda oksijen üretim miktarının azalması, fotosentetik ototrof ın azaldığını gösterir.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)