Bilim İnsanının Özellikleri

İnsanının Özellikleri

Bir insanının probleme çözüm bulması kolay değildir. Bilim insanının meraklı ve istekli olması sonuca ulaşmasında önemli rol oynar. Ayrıca bilim insanı çevresinde olup biten olayları gözlemleyerek genellemelere ulaşabilmelidir. Örneğin, günlük hayatta cisimlerin suda yüzmesini hemen herkes gözlemlemiş, ancak bunun nedenini araştırmamıştır. Arşimet, cismin suda “neden yüzdüğünü” sorgulayarak olaya bilimsel açıdan yaklaşmıştır.
insanı bilimsel bir probleme çözüm ararken sabırlı, istekli ve kararlı olmalıdır.

Akılcı ve gerçekçi davranarak insanlığa faydalı sonuçlar verecek konularda araştırma yapmalıdır. Şüpheci olmalı, daha önce konu ile ilgili ortaya
atılan fikirlerin etkisinde kalmamalı, kendi gözlemleriyle sonuca ulaşabilmelidir.  insanı objektif ve tarafsız olmalıdır. Gözlem ve deneylerinde uygun yöntemleri belirleyebilmeli, yeniliklere açık olmalıdır.
insanı, diğer bilim insanlarının yaptığı çalışmaları  takip etmeli, literatür taraması yapmalıdır.

insanı;

 • Meraklı ve iyi bir gözlemcidir.
 • Kararlıdır.
 • Akılcıdır.
 • Şüphecidir.
 • Çalışmalarını sonuca ulaşıncaya kadar sürdürür.
 • Tarafsızdır.
 • Otoriteye bağlı değildir.
 • Gözlem ve deneylerinde uygun yöntemi belirleyebilme,elindeki yöntem ve materyali en iyi şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)