Besinlerin Oksijenli Solunuma Katılma Yolları

Besinlerin Oksijenli Solunuma Katılma Yolları

  • Hücre eldesinde ilk önce karbonhidratları kullanır.
  • İkinci olarak enerji eldesinde tercih edilir. Enerji kaynağı için son tercih proteinlerdir.

Besinlerin_Oksijenli_Solunuma_Katilma_Yollari

Fruktoz ve Galaktozun Yıkılması

Galaktoz ve fruktoz glikoza dönüşerek reaksiyona girer.

Proteinlerin hidrolizi sonucu oluşan aminoasitlerin amin grubu amonyak (NH3) halinde ayrılır. karbon sayılarına göre bazı aminoasitler pirüvik asite, bazılarıda asetil CoA ya ve bazıları da sitrik asit döngüsünün bir bileşiğine dönüştürülerek solunum reaksiyonlarına katılır.

Yağ Asitleri ve Gliserolün Yıkılması

  • Yağların parçalanması ile yağ asitleri ve gliserol oluşur.
  • Gliserol (3C lu bileşik) PGAL ye dönüşerek glikolitik yola katılır.
  • Yağ asitleri (2 C lu bileşik) Asetil CoA ya dönüştürülerek solunum reaksiyonlarına katılır.
  • Yağlar karbonhidratlara göre daha yüksek oranda hidrojen içerdiğinden tam oksitlenmeleri sonucu birim ağırlık başına daha fazla enerji oluşur.
  • Yağlar bir gram karbonhidratın verdiği enerjiden daha fazla enerji verirler.

solunum_katsayisi

solunum_katsayisi_hesabi

NOT: Aminoasit, yağ asiti ve gliserolün kullanıldığı solunum reaksiyonlarında glikoliz gerçekleşmez.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)