Temel Kavramlar

Temel Kavramlar VII

Temel Kavramlar VII

  Temel Kavramlar VII   Ardışık Doğal Sayıların Toplamı Örnek: 1 + 2 + 3 + … + 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 820     B) 880     C) 930     D) 990      E) 1040 Çözüm: Yanıt A Ardışık Tek Doğal Sayıların Toplamı Örnek: 1 + 3 + 5 … […]

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 3

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 3

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 3 Örnek: x bir doğal sayıdır. 1 + 2 + 3 + … + x = a 11 + 12 + 13 + … + x = b a + b = 365 olduğuna göre, a kaçtır? A) 105     B) 175     C) 200     D) […]

Temel Kavramlar VIII

Temel Kavramlar VIII

  Temel Kavramlar VIII   Ardışık Terimleri Arasındaki Fark Sabit Olan Sayı Dizilerin Toplamı Örnek: 18 + 21 + 24 + … + 84 toplamında kaç terim vardır? A) 26    B) 25     C) 24     D) 23     E) 22 Çözüm: Yanıt D Örnek: 20 + 21 + 22 + […]

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 2

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 2

  Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 2   Örnek: Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı 255 ise, büyük sayı kaçtır? A) 47     B) 49     C) 51     D) 53      E) 55 Çözüm: I.Yol Ardışık tek sayıların en küçüğü x olsun. x + x + 2 + x + […]

Temel Kavramlar VI

Temel Kavramlar VI

Temel Kavramlar VI   Pozitif ve Negatif Sayılar Sıfırdan büyük olan sayılar pozitif, sıfırdan küçük olan sayılar negatif sayılardır. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Uyarı: Örnek: Çözüm: Yanıt C Örnek: n tamsayıdır. olduğuna göre, x, y ve z nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) –, +, – […]

Temel Kavramlar V

Temel Kavramlar V

Temel Kavramlar V Örnek: a, b, c birer tamsayı ve a.b = 2c – 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a ve b tek sayılardır. B) a ve b çift sayılardır. C) a çift, b tek sayıdır. D) a – b tek sayıdır. E) a + b tek sayıdır. Çözüm: a.b = 2c – […]

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular Örnek: a, b, c birer tamsayı ve a.b = 2c – 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a ve b tek sayılardır. B) a ve b çift sayılardır. C) a çift, b tek sayıdır. D) a – b tek sayıdır. E) a + b tek sayıdır. Çözüm: a.b = […]

Temel Kavramlar IV

Temel Kavramlar IV

Temel Kavramlar IV Örnek: a, b ve c doğal sayılardır. olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır? Çözüm: a/12 nın doğal sayı olması için, a yerine {1, 2, 3, 4, 6,12} sayılarından birini seçebiliriz. a + b + c toplamının en büyük değeri alması için, a = 1 seçeriz. Buna […]

Temel Kavramlar III

Temel Kavramlar III

Temel Kavramlar III Uyarı:İki sayının toplamı sabit bir sayı ise, çarpımının en büyük değeri, bu iki sayının birbirine en yakın olduğu durumda elde edilir. Sabit toplam bir çift sayı ise, tamsayıların birbirine eşit olduğu durumda sayıların çarpımı en büyüktür. Örnek: x, y ve z pozitif tamsayılardır. x . y = 56 y . z = […]

Temel Kavramlar II

Temel Kavramlar II

Temel Kavramlar II   Rasyonel Sayılar (Q) a ve b birer tamsayı ve b≠0 olmak üzere, a/b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Örnek: Uyarı: İrrasyonel Sayılar (Q = I) Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Reel (Gerçel) Sayılar (R) Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşan sayılara reel sayılar denir. Uyarı: Sayma sayılar kümesi doğal […]

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

  Temel Kavramlar   Rakam Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. {0, 1, 2, …,9} kümesinin her elemanı rakamdır.   Örnek: a ve b birer rakamdır. 2a – 3b = 2 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 10     B) 11    C)12    D) 13     E) 14 […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)