sabit reklam
Temel Kavramlar II

Temel Kavramlar II

 

Rasyonel Sayılar (Q)

a ve b birer tamsayı ve b≠0 olmak üzere, a/b şeklinde
yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.

Örnek:

Uyarı:

İrrasyonel Sayılar (Q = I)

Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir.

Reel (Gerçel) Sayılar (R)

Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşan
sayılara reel sayılar denir.

Uyarı:

Sayma sayılar kümesi doğal sayılar kümesinin, doğal
sayılar kümesi tamsayılar kümesinin, tamsayılar kümesi
rasyonel sayılar kümesinin, rasyonel sayılar
kümesi de reel sayılar kümesinin alt kümesidir.

Örnek:

x ve y doğal sayılardır.
x + y = 18

olduğuna göre, x . y çarpımının en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı kaçtır?

A) 90 B) 81 C) 71 D) 61 E) 51

Çözüm:Toplamları 18 olan x ve y sayılarının çarpımlarının en küçük değerini alması için, sayıları birbirine en uzak, çarpımlarının en büyük değerini alması için, sayıları birbirine en yakın olacak şekilde seçeriz.

Buna göre, x.y çarpımının en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı:

81 + 0 = 81 dir.

Yanıt B

Örnek:

x, y ve z doğal sayılardır.
x = 40 – z
y = z – 32

olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 36 B) 24 C) 16 D) 6 E) 0

Çözüm:
x = 40 – z
y = z – 32
ise x + y = 8 dir.

O halde, x = y = 4 için x.y çarpımının alabileceği en büyük değer, 4.4 = 16 dır.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)