sabit reklam
Temel Kavramlar

 

 

Rakam

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir.
{0, 1, 2, …,9}
kümesinin her elemanı rakamdır.

 

Örnek:

a ve b birer rakamdır.
2a – 3b = 2
olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 10     B) 11    C)12    D) 13     E) 14

Çözüm:
2a – 3b = 2
2a = 2 + 3b
a = 1 + 3.b/2dir.

a bir rakam olduğundan b 0, 2, 4, 6 ve 8 olmalıdır.

b = 0 için a = 1
b = 2 için a = 4
b = 4 için a = 7
b = 6 için a = 10 (rakam değil)
O halde, a nın alabileceği değerler toplamı:
1 + 4 + 7 = 12 dir.
Yanıt C

 

Sayı
Rakamların bir çokluğu belirtecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan ifadelere sayı denir.

 

Örnek:
6, 26, – 100, …

Uyarı:Her rakam bir sayıdır, fakat her sayı bir rakam değildir.

 

Örnek:
8 hem rakam hem sayıdır.
28 sayıdır fakat rakam değildir.

 

Doğal Sayılar (N)

N= {0, 1, 2, …}

kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.

 

Sayma Sayıları(Pozitif Doğal Sayılar)

S = N+ = {1, 2, 3, …}

kümesinin her bir elemanına sayma sayısı (pozitif doğal sayı) denir.

 

Tam Sayılar (Z)

Z = {…, –2, –1, 0, 1, 2, …}

kümesinin her bir elemanına tamsayı denir.

a) Pozitif Tamsayılar (Z+)

Z+ = {1, 2, 3, …}

kümesinin her bir elemanına pozitif tamsayı denir.

b) Negatif Tamsayılar (Z–)

Z– = {…, –3, –2, –1}

kümesinin her bir elemanına negatif tamsayı denir.

Uyarı:Sıfır bir tamsayıdır.Sıfır tamsayısı işaretsiz
olduğundan ne pozitif ne de negatiftir. Buna göre,

bahar yayınevi uyarı

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)