sabit reklam
Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 2

 

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular 2


 

Örnek:

Ardışık 5 tek doğal sayının toplamı 255 ise, büyük sayı kaçtır?

A) 47     B) 49     C) 51     D) 53      E) 55

Çözüm:

I.Yol

Ardışık tek sayıların en küçüğü x olsun.
x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 255
5x + 20 = 255
5x = 235
x = 47 dir.
Buna göre, büyük sayı: x + 8 = 47 + 8 = 55 tir.

II. Yol

Sayı adedi tek ise, ardışık sayıların toplamı sayı adedine bölünerek ortanca sayı bulunur.

255:5 = 51 (ortanca sayı)
Buna göre, büyük say› 51 + 4 = 55 tir.

Yanıt E

Örnek:

Ardışık dört çift doğal sayının toplamı, bu sayılardan en küçük olanın 5 katından 8 eksiktir.

Buna göre, bu sayıların en büyük olanı kaçtır?
A) 20       B) 22        C) 24       D) 26        E) 28

 

Çözüm:

Ardışık çift sayıların en küçüğü x olsun.
x + x + 2 + x + 4 + x + 6 = 5x – 8
4x + 12 = 5x – 8
x = 20 dir.
O halde, en büyük sayı: x + 6 = 20 + 6 = 26 dır.
Ardışık iki çift doğal sayının çarpımı 168 olduğuna göre, bu sayıların toplamı kaçtır?

A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24

Çözüm:

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)