Şehirler ve Etki Alanları

  • Şehirler yapılan faaliyetlerin bir ya da bir kaçıyla ön plana çıkarlar. şehirler gelişmelerinde daha büyük paya sahip olan faaliyet türü ile anılırlar. Bazıları ise aynı anda birden çok fonksiyona sahip olabilirler.

a. Dünyanın Büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur?

  • Dünya haritasına bakıldığında bu şehirlerin genellikle Kuzey Yarım kürenin Orta kuşağında yer aldığı görülür.

Büyük şehirlerin ortaya çıkmasında;
1. Hinterland (ardbölge)larının geniş ve zengin olması
2. Doğal güzellikleri ve zenginlikleriyle turizm potansiyellerinin yüksek olması
3. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
4. Tarihi ve dinî nitelikleri
6. Ticaret yolları üzerinde yer almaları etkili olmuştur.