şehirler ve etki alanları konu anlatımı ile etiketlenmiş başlıklar

Şehirler ve Etki Alanları

Şehirler ve Etki Alanları Şehirler yapılan faaliyetlerin bir ya da bir kaçıyla ön plana çıkarlar. şehirler gelişmelerinde daha büyük paya sahip olan faaliyet türü ile anılırlar. Bazıları ise aynı anda birden çok fonksiyona sahip olabilirler. a. Dünyanın Büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Dünya haritasına bakıldığında bu şehirlerin genellikle Kuzey Yarım kürenin Orta kuşağında yer aldığı