sabit reklam
Şehirler ve Etki Alanları

  • Şehirler yapılan faaliyetlerin bir ya da bir kaçıyla ön plana çıkarlar. şehirler gelişmelerinde daha büyük paya sahip olan faaliyet türü ile anılırlar. Bazıları ise aynı anda birden çok fonksiyona sahip olabilirler.

a. Dünyanın Büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur?

  • Dünya haritasına bakıldığında bu şehirlerin genellikle Kuzey Yarım kürenin Orta kuşağında yer aldığı görülür.

Büyük şehirlerin ortaya çıkmasında;
1. Hinterland (ardbölge)larının geniş ve zengin olması
2. Doğal güzellikleri ve zenginlikleriyle turizm potansiyellerinin yüksek olması
3. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
4. Tarihi ve dinî nitelikleri
6. Ticaret yolları üzerinde yer almaları etkili olmuştur.

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A) Ticaret B) Endüstri C) Maden D) Mimari E) Turizm
1985 ÖSS

ÇÖZÜM: Ticaret, endüstri, madencilik ve turizm, bir yerleşim merkezinin büyümesinde mimariden daha etkilidirler.
Yanıt D

sehirler_etki_alanlari

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)