Bilgi Türleri 2

 

4. Teknik Bilgi

İnsan yaşamını kolaylaştırmak için, pratik fayda amaçlayan bilgi türüdür. Eski çağlarda el becerisine ve kişisel yeteneğe dayanan bilgi türü olarak ortaya çıktı. Bir ağaç kovuğunu ev haline getirme, ok ya da yay yapabilme gibi.

Teknik bilgi, Rönesans sonrası dönemde ise daha sistematik bir biçim aldı ve teknoloji olarak adlandırıldı. Bunda bilimin verilerinin gündelik yaşama sokulma çabası vardır. Yani amaç yine günlük yaşamın kolaylaştırılmasıdır. Bunun örneği de bilgisayar, cep telefonu, televizyon… gibi ürünlerdir. Teknik bilginin temelinde bilimsel bilginin verileri vardır. Teknisyenler, bilimsel bilginin teorik verilerini pratik yaşama uygulayarak teknik bilgiyi oluştururlar.

Teknik Bilginin Özellikleri

  • Fayda amaçlıdır.
  • Kesindir.
  • Rasyoneldir.
  • Değişime açıktır.
  • Nesneldir.
  • Olgusaldır.
  • Evrenseldir.
  • Birikimli olarak ilerler.
  • Amacı insana pratik fayda sağlamaktır.