Kombinasyon ile etiketlenmiş başlıklar

Kombinasyon Örnekleri

8 kız ve 6 erkek öğrenci arasından 3 ü kız, 3 ü erkek olmak üzere 6 kişilik kaç farklı grup seçilir? A) 940 B) 996 C) 1024 D) 1040 E) 1120 5 bay, 5 bayan arasından en çok 1 bayan bulunmak şartı ile 4 kişilik bir grup kaç farklı

Kombinasyon

olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden herbirine n nin r li kombinasyonu denir. C(n,r) = C(n, 2) – 5. C(n, n) = 10 olduğuna göre, n kaçtır? A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 olduğuna göre, n kaçtır? A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 toplamının değeri kaçtır? 6

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)