Kombinasyon

olmak üzere, n elemanlı kümenin r elemanlı alt kümelerinden herbirine n nin r li kombinasyonu denir. C(n,r) =


C(n, 2) – 5. C(n, n) = 10
olduğuna göre, n kaçtır?
A)5 B)6 C)7 D)8 E)9


olduğuna göre, n kaçtır?
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8

toplamının değeri kaçtır?


6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?
A) 24 B) 23 C) 22 D) 21 E) 20


6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı


8 elemanlı bir kümenin en çok 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?
A) 161 B) 162 C) 163 D) 164 E) 165


K = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 4 eleman olarak bulunur?
A) 9 B) 16 C) 20 D) 24 E) 25

I. Yol
K = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinde 4 elemanı bulunan alt küme sayısı,

bulunur.

II. Yol
K kümesinin tüm alt kümelerinin sayısı 4 elemanı kümeden çıkarıldığında kalan elemanların oluşturduğu kümenin alt küme sayısı dır.
halde, 4 elemanı bulunan alt küme sayısı, 32 – 16 = 16 olur.
Yanıt B


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 eleman olarak bulunur?
A) 12 B) 10 C)9 D)8 E) 6


1 elemanı kümede olacağından geriye kalanlardan 3 tane seçmeliyiz.
{1, ., ., .,}
Kümede geriye kalanlar 5 tane olduğundanbahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)