Should be ile etiketlenmiş başlıklar

Should / Must Exercise 2

Should / Must Exercise 2 Match 1. The students have low marks. ………………… 2. lt’s dangerous. ………………….. 3. lf you ride a motorbike, …………………. . 4. Tomorrow is school time and ……………. 5. This is a wonderful view! …………………. 6. She has got a terrible cold……………….. 7. We’ll have

Should / Must Exercise 1

Should / Must Exercise 1 1. You ……………… use chemical products. 2. People …………………………. keep the environment clean. 3. My father ……………. eat junk food. He is very fat. 4. You …………. waste energy. 5. People …………. protect animal species. 6. Everybody ………………… recycle the products. 7. You ……………….. put the rubbish

Should / Must

Should / Must 1. Should Tavsiye vermek amacıyla kullanılan bir yapıdır. Yapılsa iyi olur ancak, yapılmaması durumunda herhangi bir hukuki ya da sosyal yaptırım yoktur. You should have more şowers in this garden. (Bu bahçede daha çok çiçeğin olmalı.) You should have a rest after work. (İsten sonra dinlenmelisin.) Complete should

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)