İşçi Havuz Problemleri Örnekler


Bir işi Bedri 8, Rahmi 12, Eyüp ise 16 günde bitirebilmektedir.
Buna göre, Bedri ve Rahmi’nin birlikte 14 günde bitirdiği başka bir işi Rahmi ve Eyüp birlikte kaç günde bitirir?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21


Nur, Beyza ve Leyla’nın çalışma hızları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır.
Buna göre, Nur ve Leyla’nın birlikte çalışarak saatte bitirdiği bir işi, Leyla ve Beyza birlikte çalışarak
kaç saatte bitirir?
A) 22 B) 21 C) 20 D) 18 E) 16


Çalışma hızı ve yapılan iş doğru orantılıdır. Buna göre, Nur 2 parça iş yaptığında Beyza 3, Leyla 5 parça iş yapar.
Nur ve Leyla’nın saatte bitirdiği bir işi, Leyla ve Beyzat saatte bitirsin.

24 . (2 + 5) = t . (5 + 3)

24 . 7 = 8 .

t = 21 dir.
Yanıt B


Bir işi tek başlarına 48 er saatte bitirebilen aynı nitelikteki 4 işçi 1 er saat arayla çalışmaya başlıyorlar.
Buna göre, iş toplam kaç saatte biter?
A) 10 B) 11,5 C) 13,5 D) 14 E) 15,5


Bir musluk boş bir havuzu saatte doldurmaktadır.
Buna göre, bu musluğun kapasitesi 2 kat artırılırsa aynı havuz kaç saatte dolar?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 48 E) 72


6 ustanın 3 günde yaptığı bir işi, 9 çırak 4 günde yapabiliyor.
Buna göre, 1 usta ile 1 çırak aynı işi kaç günde yapar?
A) 10 B) 11 C)12 D) 13 E) 14a < b < c olmak üzere üç musluğun boş bir havuzu doldurma süreleri a, b ve c saattir. Bu üç musluk aynı anda açıldığında havuz 12 saatte dolduğuna göre, a sayısının saat olarak değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 34 B) 36 C) 37 D) 39 E) 40


a < b < c olmak üzere üç musluğun boş bir havuzu doldurma süreleri a, b ve c saattir. Bu üç musluk aynı anda açıldığında havuz 12 saatte dolduğuna göre, a sayısının saat olarak değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 34 B) 36 C) 37 D) 39 E) 40

Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 4 saatte diğeri 12 saatte tamamıyla erimektedir.
Buna göre, iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat birinin boyu diğerinin 3 olur?

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)