Türk Sultanı Ekber Şah ile etiketlenmiş başlıklar

Ekber Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Ekber Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Bâbürlü Türk İmparatorluğunun üçüncü hükümdârı. Bâbür Şahın torunu ve Hümâyûn ile Hâmide Banu’nun oğludur. Hümâyûn’un, Sir Han ile mücâdelesi esnâsında uğradığı ağır bir mağlûbiyet üzerine, âilesi ile birlikte iltica ettiği Ömerkot’ta 1542’de dünyâya geldi.   Daha küçük yaşından îtibâren babasının yanında

Ekber Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Ekber Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) Bâbürlü Türk İmparatorluğunun üçüncü hükümdârı. Bâbür Şahın torunu ve Hümâyûn ile Hâmide Banu’nun oğludur. Hümâyûn’un, Sir Han ile mücâdelesi esnâsında uğradığı ağır bir mağlûbiyet üzerine, âilesi ile birlikte iltica ettiği Ömerkot’ta 1542’de dünyâya geldi.   Daha küçük yaşından îtibâren babasının yanında önemli hizmetler

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)