sabit reklam
Faiz Problemleri

Bir miktar paranın bir bankada belirli bir süre kullanılmasına karşılık olarak bankanın müşterilerine verdiği paraya faiz denir. Faiz almak için bankaya yazırılan paraya anapara veya kapital denir. Anaparanın bankada faizde kaldığı süreye zaman denir. Anaparaya uygulanan faiz oranına faiz yüzdesi denir.

Basit Faiz

Anaparanın değişmemesi şartıyla elde edilen faize basit faiz denir.
yüzde problemleri gibi de çözülebilir.
Faiz hesaplarında 1 ay = 30 gün ve 1 yıl = 360 gün olarak alınır.
F : Faiz geliri
A : Anapara
n : Faiz yüzdesi
t : Zaman

Bileşik Faiz

Anapara faize yatırılıp her süre sonunda faizi ile birlikte tekrar faize yatırılırsa elde edilen toplam faize bileşik faiz denir.

Bileşik faiz formülü

240 YTL yıllık % 30 basit faizle bankaya yatırılıyor.
Buna göre, anaparanın 9 ay sonraki faizi kaç YTL olur?
A) 54 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62


360 YTL yıllık % 20 basit faizle bankaya yatırılıyor.
Buna göre, anaparanın kaç aylık faiz geliri 90 YTL dir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16


60 YTL % 10 basit faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor.
Buna göre, 3 yıl sonra bankada biriken toplam para kaç YTL dir?
A) 74 B) 76 C) 78 D) 80 E) 82


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)