Açık uçlu Manometre ile etiketlenmiş başlıklar

Monometreler

Monometreler Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmeye yarayan araçlardır. İki tip monometre vardır. Bunlar açık uçlu monometreler ve kapalı uçlu monometrelerdir. Kapalı uçlu Momometre Gazın basıncı, gaz basıncından dolayı yükselen civanın seviyeleri arasındaki basınca eşittir. Açık uçlu Manometre Gaz basıncı ile birlikte açık hava basıncınında etkisiyle civa seviyeleri arasında fark oluşur. Bu fark gaz