Basınç

Akışlanların Basıncı

Akışlanların Basıncı

Akışlanların Basıncı Hareket eden sıvı ve gazların basıncıdır. Özellikler 1. Akışkanın kesit alanı küçüldükçe hızı artar. Daralan nehirlerin akış hızlarının artması, su hortumunun ucunun sıkıştırıldığında suyun fışkırması örnek olarak verilebilir. Şekildeki kap daraldıkça içindeki havanın hızı artar. Hızı artan havanın basıncı azalır. Hava bileşik kabın içindeki kollara farklı basınç uygular. PA > PB > PC dir. 3. Akışkanlar basıncın yüksek […]

Monometreler

Monometreler

Monometreler Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmeye yarayan araçlardır. İki tip monometre vardır. Bunlar açık uçlu monometreler ve kapalı uçlu monometrelerdir. Kapalı uçlu Momometre Gazın basıncı, gaz basıncından dolayı yükselen civanın seviyeleri arasındaki basınca eşittir. Açık uçlu Manometre Gaz basıncı ile birlikte açık hava basıncınında etkisiyle civa seviyeleri arasında fark oluşur. Bu fark gaz basıncı ve atmosfer basıncı arasındaki basınç farkıdır. […]

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı Kapalı kaplardaki gaz moleküllerinin hareketinden ve ağırlıklarından dolayı kabın bütün yüzeylerine uyguladığı basıçtır. Gazın ağırlığından dolayı oluşacak basınç çok küçük olduğundan dolayı ihmal edilir. Gazın kabın bütün yüzeylerine uyguladığı basınç eşittir. Yüksekliğe bağlı değildir. Gazların basıncı PV =n.R.T ile ifade edilir. P : Gazın Basıncı (atm) V : Gazın hacmi ( t) n […]

Barometre

Barometre

Barometre Toricellinin yapmış olduğu deney de kullandığı düzenek bir tür barometredir. Barometre açık hava basıncını (atmosfer basıncı ) ölçmeye yarayan araçlardır. İki tip barometre vardır. I. Metal Barometre Metalin esneklik özelliğinden yararlanılarak hava basıncını ölçmeye yarayan aletlerdir. II. Cıvalı Barometre Toricelli deneyinde kullanılan sıvıların basıncından yararlanarak çalışan barometrelerdir. Barometrede kullanılan borunun şekli kesit alanı değiştirildiğinde içindeki sıvının yüksekliği […]

Gaz Basıncı

Gaz Basıncı

Gaz Basıncı Atmosfer içinde bulunan hava ağırlığından ve hareket halinde olmasından dolayı basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı sıcaklık, gaz yoğunluğu, rüzgar gibi nedenlerden dolayı değişir. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Açık hava basıncı Toriçelli isimli bilim adamının yaptığı deneyle ölçülebilir hale getirilmiştir. Toriçelli deniz seviyesinde ve 0°C sıcaklıkta yaptığı […]

Pascal Prensibi

Pascal Prensibi

Pascal Prensibi   Bileşik Kaplar Şekildeki gibi bir kaç bölmeden oluşan bileşik kaba aynı cins sıvı konulursa, bütün kollardaki sıvı yükseklikleri eşit olur. Bu nedenle tüm kollardaki sıvıların kabın tabanına uyguladıkları basınçlar birbirine eşittir. PK = PL = PM = PN = h.ds.g dir. U Borusu İçerisinde birbirine karışmayan farklı özkütleli sıvıların olduğu, şekli U […]

Durgun Sıvıların Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı Sıvı ağırlıklarından dolayı içinde bulundukları kabın tabanına ve yan yüzeylerine basınç uygularlar. Bu basınç noktanın sıvının yüzeyine uzaklığına ve sıvının öz ağırlığına bağlıdır. Kapların içine su doldurulduğunda, kapların şekli ne olursa olsun aynı derinlikteki K, L ve M noktalarına su tarafından uygulanan basınçlar eşittir. Sıvı basıncı sıvı kütlesinden bağımsızdır. Bir havuz ile denizin aynı derinlikteki […]

Katıda Basınç

Katıda Basınç

Katıda Basınç NOT: Eğik düzlemin yatayla yaptığı açı a artarsa basınç kuvveti ve basınç azalır.

Basınç

Basınç

Basınç Birim yüzeye dik etki eden kuvvete basınç denir. P ile gösterilir. Birimi pascal, bari ve atm dir. Basınç yüzey ile ters orantılı, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Basınca ait bu ilkeyi günlük hayatımızda kullanmaktayız. Bıçağımız daha iyi kessin diye bıçağı bileyleriz yüzeyi küçülterek basıncı artırırız. Böylece bıcağın daha iyi kesmesini sağlarız. Ucu sivri olan çivi daha kolay çakılır. Karda yürürken […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)