Durgun Sıvıların Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı

_Durgun_Sivilarin_Basinci

  • Sıvı ağırlıklarından dolayı içinde bulundukları kabın tabanına ve yan yüzeylerine basınç uygularlar. Bu basınç noktanın sıvının yüzeyine uzaklığına ve sıvının öz ağırlığına bağlıdır.

sivilarin_basinci

  • Kapların içine su doldurulduğunda, kapların şekli ne olursa olsun aynı derinlikteki K, L ve M noktalarına su tarafından uygulanan basınçlar eşittir.
  • Sıvı basıncı sıvı kütlesinden bağımsızdır. Bir havuz ile denizin aynı derinlikteki bir noktada suyun yaptığı basınçlar öz ağırlıkları eşit olmak şartıyla eşittir.
  • Sıvılar basıncı her yöne aynen iletir.
  • Sabit debili sıvı akıtan musluklar açılıp boş kaplar doldurulmaya başlandığında kap tabanlarındaki K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarının zamanla değişim grafikleri kapların altındaki gibi olur.

sivi_basinci

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)