Pascal Prensibi

Pascal Prensibi

 

_Pascal_Prensibi

pascal
Bileşik Kaplar
_Bilesik_Kaplar

 • Şekildeki gibi bir kaç bölmeden oluşan bileşik kaba aynı cins sıvı konulursa, bütün kollardaki sıvı yükseklikleri eşit olur. Bu nedenle tüm kollardaki sıvıların kabın tabanına uyguladıkları basınçlar birbirine eşittir.
 • PK = PL = PM = PN = h.ds.g dir.

 • İçerisinde birbirine karışmayan farklı özkütleli sıvıların olduğu, şekli U harfine benzediği için bu ismi almış kaplardır.
 • A ve B noktaları aynı sıvı içerisinde ve aynı seviyede olduğu için basınçları eşittir.
 • PA = PB h1.d1.g = h2.d2.g + h3.d3.g dir.
 • g: çekimi ivmesi
 • p = d.g dir.
 • Sıvı içerisindeki A, B ve C noktalarındaki sıvı basınçlarını bulalım.

u_borusu

sivi_basinclari_bulma

Sıvı

 • Yüzeyin tamamına etki eden basınçların toplamına eşittir.
 • Kabın yan yüzeylerine etki eden basınç kuvvetleri bulunurken yüzeyin orta noktasının sıvı yüzeyine olan yüksekliği alınır.

sivi_basinc_kuvveti

Düşey kesiti verilen kabın yüzey alanları S1, S2 ve S3 tür.
Bu yüzeylere etki eden kuvvetler F1, F2 ve F3 tür.
F1 = h.ds.g.S1
F2 = 2h.ds.g.S2
F3 = h.ds.g.S3
Aşağıdaki kapların içinde m kütleli sıvılar vardır. Bu sıvıların kabın tabanına uyguladığı basınç kuvvetlerini ağırlıkları ile karşılaştıralım.

basinc_kuvvetleri

 • Kapların yere uyguladıkları basınç kuvvetleri katı basınç kuvvetleridir ve kapların ağırlıklarına eşittir. Kaplar ters çevrildiğinde veya herhangi bir yüzeyleri üzerine konulduklarında basınç kuvvetleri değişmez.

kati_basinc_kuvveti

ornek_basinc

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)