Kapalı Kaplardaki gaz basıncı

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı

  • Kapalı kaplardaki gaz moleküllerinin hareketinden ve ağırlıklarından dolayı kabın bütün yüzeylerine uyguladığı basıçtır. Gazın ağırlığından dolayı oluşacak basınç ç küçük olduğundan dolayı ihmal edilir.
  • Gazın kabın bütün yüzeylerine uyguladığı basınç eşittir.
  • Yüksekliğe bağlı değildir.

Gazların basıncı PV =n.R.T ile ifade edilir.
P : Gazın Basıncı (atm)
V : Gazın hacmi ( t)
n : Mol sayısı (mol)
T : (°K)
R : Gaz sabiti

  • Kapalı kaplardaki gazların basıncı manometre ile ölçülür.
  • Kapalı kap içinde bulunan bir miktar gazın sıcaklığı sabit kalmak şartı ile basıncı ile hacminin çarpımı sabittir.

Mol_sayisi

  • Bir gaz, ağırlığı önemsiz sürtünmesiz hareketli pistonla kapatılmış bir kapta ya da zar ya da esnek bir balonda bulunuyorsa basıncı dış ortamın basıncına eşittir. Yanı dış ortamın basıncı değişmezse gazın basıncı değişmez.
  • Pİç = PDış

ideal_gazlar

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)