Isının İletimi

Isı enerjisi üç şekilde iletilir:
1. Konveksiyon
2. İletim
3. Işıma

1. Konveksiyon (Taşıma)

  • Sıvı ve gaz ortamlarında ısı bu yolla yayılır. Isınan havanın özkütlesi küçüleceğinden dolayı yükselir. Sıcak hava molekülleri yukarı çıkacağından soğuk hava molekülleri aşağı iner. Böylece ısı kabın heryerinde aynı oluncaya kadar iletilmiş olur. Soba ve kalorifer peteğindeki ısı odaya bu yolla yayılır. Oda içinde yere yakın noktalar daha soğuktur.

2. İletim

iletim


Radyoaktif Işımalar

radyoaktif_isima
Radyoaktif bir atomun dışarıdan bir etki olmaksızın çekirdeğinden tanecik fırlatmasına “radyoaktif ışıma” denir. Işıma aynı zamanda bozunma gibi terimlerle de ifade
edilir. Işıma olaylarına ayrıca “doğal radyoaktiflik” denir. Işıma çeşitleri şunlardır:
alfa_isimasi